Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä
Mediseam Oy
Y-tunnus: 0640976-3
Kouvolantie 429
15550 Nastola
010 397 4500

 

2. Rekisteriasiat
Vastaamme viimeistään viiden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

 

3. Rekisterin nimi
Mediseam Oy:n markkinointirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Mediseam Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluiden ja yrityksen viestinnän kehittämiseen, Mediseam Oy:n mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Mediseam Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

 

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilötiedot
Yhteystiedot
Käyttäjätiedot

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan asiakastietojärjestelmistä sekä Google Analyticsista saatavilla olevista tiedoista.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille.

 

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Mediseam Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu.

 

10. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.